3DM installeert meer dan 1,2 miljoen digitale energiemeters

3DM plaatst in opdracht van het Netbedrijf Fluvius de volgende vier jaar digitale energiemeters bij 80% van de Vlaamse gezinnen in Oost- en West-Vlaanderen. De procedure voor de gunning werd medio december afgerond. Het raamcontract loopt over vier jaar en behelst de vervanging door 3DM van meer dan 1,2 miljoen analoge meters door digitale energiemeters. 

 

De Vlaamse Regering heeft in het aangepaste energiebesluit van 17 juli 2020 de ambitie vastgelegd dat alle klassieke meters in Vlaanderen vervangen moeten zijn door digitale energiemeters, waarvan 80% al tegen eind 2024. Dat het om een logistieke operatie van formaat gaat staat buiten kijf.

 

Meer dan 1 miljoen klantcontacten

 

Voor deze opdracht werd  3DM opgericht, een Tijdelijke Maatschap bestaande uit twee partners: VAN DEN BERG en JACOPS. ENGIE SOLUTIONS treedt op als belangrijke operationele partner. De aannemersgroep 3DM functioneert vlak en efficiënt en legt de focus op klanttevredenheid en flexibiliteit. Dat moet ook vermits er veelvuldige klantcontacten – meer dan 1 miljoen - zullen plaatsvinden. Met de gunning bereidt Fluvius een forse versnelling voor om tegemoet te komen aan de doelstelling van de Vlaamse Regering.

 

Digitale toekomst

 

Rekrutering en opleiding worden de eerste grote uitdaging in dit project. De veiligheid van onze medewerkers en hun omgeving en de kwaliteit voor onze opdrachtgevers zijn waarden die we onvoorwaardelijk voorop stellen. We voorzien dan ook een uitgebreid opleidingsprogramma voor alle medewerkers aan dit project. Voor de hele operatie zal 3DM voor beide provincies samen, een beroep doen op ongeveer  300 medewerkers. “Wij zijn enorm trots dat we aan dit project kunnen bijdragen en zo voor lokale tewerkstelling kunnen zorgen.”, zegt Pascal Aerts, Account Director bij JACOPS NV. “Onze mensen maken door hun inzet en projectbetrokkenheid steeds het verschil. Techniek en innovatieve toepassingen zitten verankerd in onze genen. Wij installeren vandaag de digitale toekomst van morgen.”

 

Oost- en West-Vlaanderen

 

Intussen is 3DM de geografische uitrol voor de regio’s  in Oost – en West-Vlaanderen volop aan het voorbereiden en tekent de aannemersgroep, in overleg met Fluvius,  een globaal uitrolplan uit. De aftrap van de hele operatie wordt in het voorjaar van 2021 gegeven. Fluvius zal  erover waken dat de doelstellingen van de uitrol worden gehaald.