3DM
Vicky De Ruyck
Business Project Manager

functie

 • Je bent verantwoordelijk voor een (change) project E2E tot en met de oplevering en de nazorg.
 • Je bent de SPOC (single point of contact) voor de opdrachtgever(s).
 • Je maakt een detail project plan op en waakt erover dat alle proceseigenaren betrokken in het project opleveren conform de gestelde afspraken.
 • Je maakt het budget op ism de betrokken proceseigenaren en Business Support.
 • Je werkt de Change Request tekstueel uit inclusief de behoeftenanalyse.
 • Je bereid voor en neemt actief deel aan de project overlegorganen zowel intern als met de opdrachtgever(s) zoals bepaald in het project plan.
 • Je rapporteert rechtstreeks aan de Service Delivery Manager.

profiel

 • Je hebt het denkvermogen op Bachelor niveau 
 • Je bent vertrouwd met het trekken en implementeren van projecten.
 • Je laveert gezwind tussen de noden van de partners en de opdrachtgever(s). 
 • Je hebt de nodige ICT en analytische skills om je job optimaal in te vullen. 
 • Je hebt uitstekende communicatieve en motiverende vaardigheden. 

aanbod

Solliciteren voor deze job

Bezorg ons je gegevens en CV. We zijn geïnteresseerd in jouw talent!